نکات کوتاه درماتولوژی


نکات کوتاه درماتولوژی 
مفهوم SPFدر ضد آفتاب چیست؟
واژه SPF مخفف عبارت Sun protection factor می باشد که میتوان آنرا به عیار حفاظتی ضد آفتاب ترجمه کرد. این عدد در اصل نسبتی است که مقدار حفاظت کنندگی  ضد آفتاب را می‌سنجد.
 ولی مفهوم آن چیست و چگونه به دست می آید؟
قبل از اینکه مفهوم SPFتوضیح داده شود باید گفت نور خورشید چندین اثر مختلف در پوست ما دارد که یکی از آنها قرمزی و التهاب پوست است.همان اثری که ما از آن به عنوان آفتاب سوختگی یاد میکنیم. اولین بار هم که ضد آفتاب  در جنگ جهانی اول  به کار برده شد برای جلوگیری از همین اثر نور آفتاب بود. در واقع با ضد آفتاب سوختگی ناشی از نور خورشید به تعویق می افتد یعنی مثلا در حالت معمول پوست ما طی ۱۰ دقیقه تماس با نور خورشید دچار قرمزی میشود ولی  ِبا مصرف ضد آفتاب پوست ما بعد از سه ساعت دچار قرمزی میشود.
حال از اینجا SPF به صورت نسبت زمانی که فرد با ضد آفتاب دچار آفتاب سوختگی میگردد نسبت به وقتی که او بدون ضد آفتاب دچار آفتاب سوختگی میشود ، محاسبه و تعریف میگردد .
با عنایت به نکات بالا معلوم میگردد SPF فاکتوریست که بیشتر با اریتم یا به زبان ساده با آفتاب سوختگی ارتباط دارد و درجه حفاظت در مقابل اریتم را نشان می دهد 
 ولی آیا اثر آفتاب بر پوست ما فقط اریتم است؟!
میدانیم که پاسخ خیر است.نور آفتاب اقلا سه نوع اثر دیگر هم دارد:
۱.کانسر زایی در مورد کانسرهای پوستی
۲.هایپر پیگمانتاسیون و لک پوستی 
۳.پیری زود رس پوست.
و آیا ضد آفتاب به همان دقتی که پیشگیری از اریتم را نشان میدهد پیشگیری از بقیه موارد مضر آفتاب را هم نشان میدهد؟!
پاسخ باز هم خیر است و حقیقت این است که SPF اثر حفاظتی در مقابل اریتم را در ضد آفتاب می‌سنجد و حفاظت در بقیه موارد را غیر مستقیم و با دقت کمتری نشان میدهد.

 


چه عدد SPF برای اشخاص مختلف مناسب است؟
برای افراد معمولی و سالم درجهSPF بالای ۵مناسب است.در افرادی که نوعی بیماری حساس  به نور مثل لوپوس دارند SPF بالای ۱۵ مناسب است. پس با ملاحظه موارد بالا تقریبا تمام ضد آفتابهای موجود در بازار برای همه افراد مناسبند.
نکته خیلی مهم و پایانی: 
وقتی عدد SPFضد آفتاب از ۳۰ بالا تر میرود درجه حفاظت ضد آفتاب چندان فرقی نمیکند یعنیSPF =30   با SPF=40و SPF=50از لحاظ درجه حفاظت ضد آفتاب باهم فرق معنی داری ندارندو  برای همین است که در بعضی کشورها به شرکت های تولید کننده  محصولات بهداشتی آرایشی اجازه نصب برچسب SPF بالای ۳۰ را به ضد آفتاب ها نمی دهند و همه محصولات بالای SPF=30 را تحت عنوان 30 +SPF نام گزاری میکنند.