تعرفه قیمت

خدمات                                                             قیمت

تزریق ژل                                                           از ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان


تزریق بوتاکس                                                      از ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان


مزوتراپی                                                            از ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ تومان


میکرونیدل                                                            ۲۰۰۰۰۰ تومان


پاکسازی و میکرودرم                                               ۶۰۰۰۰ تومان


 

 

:: لیزر موهای زاید با ۸۰درصد تخفیف

صورت                                                                 ۵۰۰۰۰ تومان


پشت لب و چانه                                                      ۲۵۰۰۰ تومان


پیشانی                                                                   ۱۰۰۰۰ تومان


زیرچانه                                                                  ۱۵۰۰۰ تومان


گردن                                                                      ۳۰۰۰۰ تومان


باسن                                                                       ۵۰۰۰۰ تومان


سرشانه تا گودی کمر                                                ۵۰۰۰۰ تومان


گودی کمر                                                                ۳۰۰۰۰ تومان


زیربغل                                                                    ۴۰۰۰۰ تومان


بیکینی                                                                      ۵۰۰۰۰ تومان


ساعد هر دست                                                          ۴۰۰۰۰ تومان


بازو هر دست                                                            ۵۰۰۰۰ تومان


ساق هرپا                                                                   ۵۰۰۰۰ تومان


ران هرپا                                                                    ۶۵۰۰۰ تومان


خط مایو                                                                     ۱۵۰۰۰ تومان


شکم                                                                           ۳۰۰۰۰ تومان


کل بدن                                                                       ۵۰۰۰۰۰ تومان